ŻBIK TARAN Fi 300 / 32 - 25,4 MM DO GRESU I MAT. TWARDYCH, IN CORPORE TARCZA DIAMENTOWA

ŻBIK TARAN Fi 300 / 32 - 25,4 MM DO GRES...

420,00 zł
410,00 zł

Tarcza Diamentowa ŻBIK TARAN do cięcia gresu, materiałów twa...

TARCZA DIAMENTOWA ŻBIK Fi 350 / 32 - 25,4 MM DO GRESU I MAT. TWARDYCH, IN CORPORE

TARCZA DIAMENTOWA ŻBIK Fi 350 / 32 - 25,...

549,00 zł
500,00 zł

Tarcza Diamentowa ŻBIK do cięcia gresu, materiałów twardych ...

TARCZA DIAMENTOWA ŻBIK Fi 300 / 32 - 25,4 MM DO GRESU I MAT. TWARDYCH, IN CORPORE

TARCZA DIAMENTOWA ŻBIK Fi 300 / 32 - 25,...

370,00 zł
340,00 zł

Tarcza Diamentowa ŻBIK do cięcia gresu, materiałów twardych ...

IDOL Fi 180 / 32-25,4 MM DO GLAZURY I TERAKOTY, IN CORPORE TARCZA DIAMENTOWA

IDOL Fi 180 / 32-25,4 MM DO GLAZURY I TE...

36,00 zł
29,99 zł

Tarcza Diamentowa IDOL, grubość 2 mm, do glazury i terakoty,...

TDC Fi 110 / 22,2 MM DO GLAZURY, IN CORPORE TARCZA DIAMENTOWA

TDC Fi 110 / 22,2 MM DO GLAZURY, IN CORP...

10,00 zł

Tarcza Diamentowa TDC do cięcia glazury, grubość 1,8 mm, do ...

TARCZA DIAMENTOWA ŻBIK Fi 230 / 32 - 25,4 MM DO GRESU I MAT. TWARDYCH, IN CORPORE

TARCZA DIAMENTOWA ŻBIK Fi 230 / 32 - 25,...

280,00 zł
249,00 zł

Tarcza Diamentowa ŻBIK do cięcia gresu, materiałów twardych ...

ŻBIK TARAN Fi 250 / 32 - 25,4 MM DO GRESU I MAT. TWARDYCH, IN CORPORE TARCZA DIAMENTOWA

ŻBIK TARAN Fi 250 / 32 - 25,4 MM DO GRES...

345,00 zł

Tarcza Diamentowa ŻBIK TARAN do cięcia gresu, materiałów twa...

ŻBIK TARAN Fi 200 / 32 - 25,4 MM DO GRESU I MAT. TWARDYCH, IN CORPORE TARCZA DIAMENTOWA

ŻBIK TARAN Fi 200 / 32 - 25,4 MM DO GRES...

213,00 zł

Tarcza Diamentowa ŻBIK TARAN do cięcia gresu, materiałów twa...

IDOL Fi 200 / 32-25,4 MM DO GLAZURY I TERAKOTY, IN CORPORE TARCZA DIAMENTOWA

IDOL Fi 200 / 32-25,4 MM DO GLAZURY I TE...

36,00 zł
43,00 zł

Tarcza Diamentowa IDOL, grubość 2,2 mm, do glazury i terakot...

IDOL Fi 300 / 32-25,4 MM DO GLAZURY I TERAKOTY, IN CORPORE TARCZA DIAMENTOWA

IDOL Fi 300 / 32-25,4 MM DO GLAZURY I TE...

116,00 zł
101,00 zł

Tarcza Diamentowa IDOL do glazury i terakoty, do szlifierek ...

IDOL Fi 230 / 32-25,4 MM DO GLAZURY I TERAKOTY, IN CORPORE TARCZA DIAMENTOWA

IDOL Fi 230 / 32-25,4 MM DO GLAZURY I TE...

59,00 zł

Tarcza Diamentowa IDOL, grubość 2,3 mm, do glazury i terakot...

IDOL Fi 150 / 32-25,4 MM DO GLAZURY I TERAKOTY, IN CORPORE TARCZA DIAMENTOWA

IDOL Fi 150 / 32-25,4 MM DO GLAZURY I TE...

27,00 zł
23,00 zł

Tarcza Diamentowa IDOL, grubość 1,6 mm, do glazury i terakot...

IDOL Fi 125 / 22,2 MM DO GLAZURY I TERAKOTY, IN CORPORE TARCZA DIAMENTOWA

IDOL Fi 125 / 22,2 MM DO GLAZURY I TERAK...

19,00 zł
15,00 zł

Tarcza Diamentowa IDOL, grubość 1,6 mm, do glazury i terakot...

IDOL Fi 115 / 22,2 MM DO GLAZURY I TERAKOTY, IN CORPORE TARCZA DIAMENTOWA

IDOL Fi 115 / 22,2 MM DO GLAZURY I TERAK...

10,00 zł

Tarcza Diamentowa IDOL, grubość 1,6 mm, do glazury i terakot...

TARCZA DIAMENTOWA ŻBIK Fi 250 / 32 - 25,4 MM DO GRESU I MAT. TWARDYCH, IN CORPORE

TARCZA DIAMENTOWA ŻBIK Fi 250 / 32 - 25,...

300,00 zł
270,00 zł

Tarcza Diamentowa ŻBIK do cięcia gresu, materiałów twardych ...

IDOL Fi 250 / 32-25,4 MM DO GLAZURY I TERAKOTY, IN CORPORE TARCZA DIAMENTOWA

IDOL Fi 250 / 32-25,4 MM DO GLAZURY I TE...

85,00 zł
80,00 zł

Tarcza Diamentowa IDOL, grubość 2,4 mm, do glazury i terakot...

TARCZA DIAMENTOWA ŻBIK TARAN Fi 180 / 32 - 25,4 MM DO GRESU I MAT. TWARDYCH, IN CORPORE

TARCZA DIAMENTOWA ŻBIK TARAN Fi 180 / 32...

169,00 zł

Tarcza Diamentowa ŻBIK TARAN do cięcia gresu, materiałów twa...

ŻBIK TARAN Fi 350 / 32 - 25,4 MM DO GRESU I MAT. TWARDYCH, IN CORPORE TARCZA DIAMENTOWA

ŻBIK TARAN Fi 350 / 32 - 25,4 MM DO GRES...

597,00 zł
570,00 zł

Tarcza Diamentowa ŻBIK TARAN do cięcia gresu, materiałów twa...

ŻBIK TARAN Fi 230 / 32 - 25,4 MM DO GRESU I MAT. TWARDYCH, IN CORPORE TARCZA DIAMENTOWA

ŻBIK TARAN Fi 230 / 32 - 25,4 MM DO GRES...

304,00 zł

Tarcza Diamentowa ŻBIK TARAN do cięcia gresu, materiałów twa...

ŻBIK TARAN Fi 400 / 32 - 25,4 MM DO GRESU I MAT. TWARDYCH, IN CORPORE TARCZA DIAMENTOWA

ŻBIK TARAN Fi 400 / 32 - 25,4 MM DO GRES...

749,00 zł
690,00 zł

Tarcza Diamentowa ŻBIK TARAN do cięcia gresu, materiałów twa...